Investigació, Desenvolupament i innovació

El 21 de juny de 2007 el Consell de Govern de la UPV va aprovar la creació del Logo i-gic, Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres; estructura d'investigació a la qual s'ha adherit el grup d'investigació DISAO, els seus investigadors i les seves línies d'investigació.

Es poden veure les instal·lacions a l’enllaç 'Visita del Departament' (menú principal).