Assignatures

Les assignatures del departament de Física Aplicada es divideixen en dos blocs: El primer bloc constitueix l’Enginyeria Acústica que inclou diferents assignatures específiques d’aquesta disciplina com ara acústica, Transductors Acústics, Ultrasons, Acústica Arquitectònica, Aïllament Acústic, Contaminació Acústica i Disseny Acústic de Recintes. L’altre bloc és la Física General que engloba la resta d’assignatures: Física, Electromagnetisme, Òptica i Fonaments Físics.


Enginyeria Acústica

Física General

 • Aïllament Acústic
 • Fonaments Físics de L'Enginyeria
 • Ultrasons i Aplicacions Industrials
 • Fonaments D'Òptica
 • Contaminació Acústica
 • Fonaments Físics [E.T. Forestal]
 • Disseny Acústic de Recintes
 • Bases Físiques del Medi Ambient
 • Acústica
 • Environmental Radioactivity
 • Acústica Arquitectònica
 • Introducció a la Fotografia
 • Transductors Acústics
 •  

 • Enginyeria Acústica Ambiental
 •  

 • Acústica Musical
 •  
    

  Màster en Enginyeria Acústica

  Màster Universitari en Música

 • Acústica de Sales
 • Espais per a la Música
 • Acústica urbanística i mediambiental
 • Instrument - Instrumentista: Acústica Musical
 • Aïllament acústic en l'edificació
 • Psicoacústica
 • Fonaments d'acústica
 •  

 • Acústica submarina
 •  

 • Instrument - Instrumentista: Acústica Musical
 •  

 • Psicoacústica
 •  

 • Tècnica de simulació en acústica
 •  

 • Ultrasons
 •